จัดทำเว็บไซต์ www.worldthaiaudit.com

Untitled-1

ผลงานจัดทำเว็บไซต์ www.worldthaiaudit.com
เว็บไซต์บริษัทรับทำบัญชีและสอบบัญชี โดยเน้นที่กลุ่มลูกค้าเป็นคนรุ่นใหม่ รูปแบบเว็บไซต์ที่ค่อนข้างอ่านง่าย เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทันสมัย

เว็บไซต์นี้จัดทำในรูปแบบ Responsive Web Design ซึ่งรองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน มือถือ ฯลฯ เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สำหรับเว็บไซต์ และยังเป็นผลดีต่อการค้นหาใน Google อีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันนี้ทาง Google ได้ปรับอัลกอริทึมการค้นหาเว็บไซต์ โดยเพิ่มความสำคัญของเว็บไซต์ที่สามารถแสดงผลผ่านทางมือถือได้เป็นอย่างดีมาก่อน

เว็บไซต์ที่ผมจัดทำขึ้นมาใหม่นี้ จึงพร้อมแล้วที่จะเป็นเว็บที่รองรับอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแสดงผลของเว็บไซต์ที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี เป็นเว็บที่ทันสมัยอยู่เสมอ

Leave a Reply