Steve Jobs ผู้สร้างตำนานแห่งโลกเทคโนโลยีด้วย Apple ผลเดียว

  Apple ผลไม้แห่งปัญญา แม้จะมีปัญญามากมายขนาดไหนก็ตาม Jobs ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากกระแสของกฏแห่งกรรมได้ Steve Jobs (24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 – 5 ตุลาคม ค.ศ. 2011) เป็นผู้นำธุรกิจและนักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน...