Monthly Archive: February 2016

0

ความสำคัญของเว็บไซต์ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ภาพลักษณ์ความน่าจดจำและความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้น ในยุคดิจิตอลที่ผ่านมาสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์ เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์องค์กร หรือเว็บไซต์ร้านค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและจดจำแก่ผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมาย การที่เว็บไซต์มีจำนวนคนเข้าเยอะหรือมีผู้จดจำได้ เป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์หรือตัวบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้เว็บไซต์ที่จะมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ ต้องผ่านขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการจัดทำที่มีคุณภาพ จากทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจริง ไม่เช่นนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นเพียงเว็บไซต์ที่ไม่มีคนรู้จัก ไม่มีคนค้นหาเจอใน Google และต้องไปแข่งขันกันใน Facebook ที่มีเพจหน้าตาเหมือนๆ กันเป็นแสน การจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมีความน่าเชื่อถือและน่าจดจำจาก...

Gravitational-wave 0

LIGO ยืนยันการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงเป็นครั้งแรก

LIGO ยืนยันการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงเป็นครั้งแรก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 นี้ ทีมงาน LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) ได้ออกแถลงข่าวยืนยันการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงเป็นครั้งแรกของโลก โดยทีมงานเปิดเผยว่าวันที่ 14 กันยายน 2015 ที่ผ่านมา ได้มีการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากหลุมดำสองหลุมมวล...