การตลาดเล่นอารมณ์ Emotional Marketing

การตลาดก็คือ การทำงานแค่ 2 อย่าง คือการสร้างตัวตนของสินค้าเรา (Product Positioning) และอีกหน้าที่หลักคือการสร้างสื่อ (Communication) ยุคนี้ปี พ.ศ. 2550 ย่าง 2551 อยู่รอมร่อ ใครๆ คงรู้ดีว่าการตลาดกับการขาย เป็นคนละเรื่อง คนละวิชา เอาแบบย่อและเข้าใจง่าย...