ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ของสถาบันยานยนต์

ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ของสถาบันยานยนต์ เว็บไซต์ของสถาบันยานยนต์ นำเสนอข่าวสารในแวดวงธุรกิจยานยนตร์ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถบรรทุกรถสิบล้อ รูปแบบของเว็บไซต์เน้นการออกแบบที่ดูเป็นบริษัทชั้นนำ แสดงถึงความเป็นโปรเฟสชั่นแนล และเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นภายในนามของบริษัทเน็ทซิตี้ สามารถเข้าชมได้ www.thaiauto.or.th