เว็บไซต์ บ้านตัวศิลป์ (Online version)

เว็บไซต์บ้านตัวศิลป์ ดีไซน์นี้เป็นอีกดีไซน์หนึ่ง ที่ผมได้ทำการออกแบบ และปัจจุบันที่ใช้อยู่ในขณะนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นนี้ครับ รูปแบบการออกแบบเว็บไซต์ของบ้านตัวศิลป์เว็บนี้ เน้นที่ความรู้สึก โล่ง สบาย บรรยากาศแบบผ่อนคลายครับ โดยจะใช้พื้นแบ็คกราวด์หลังเป็นท้องฟ้าที่ดูโล่งสบาย และพื้นล่างของเว็บที่เป็นต้นหญ้า ให้ความรู้สึกถึงพื้นดินที่สัมพันธ์กับท้องฟ้า และก็ดูไม่อึดอัด โดยสีเขียวของพื้นหญ้าช่วงล่างของเว็บนั้น ก็ให้ความรู้สึกที่สบายตาด้วย เว็บนี้จึงเป็นมิตรกับผู้ที่เข้าชมได้โดยง่าย ซึ่งรวมถึง เมนู ต่างๆ ที่ได้จัดวางให้เข้าถึงหน้าที่ต้องการได้อย่างสะดวก