ออกแบบเว็บไซต์ Triple-Ed New Design

web design triple-ed

เว็บไซต์ของ Triple-Ed.com เป็นเว็บไซต์ที่ผมได้จัดทำใหม่ในปี 2008 หลังจากที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาฝีมือในการทำงานขึ้นมานิดหน่อยในขณะนั้น

เป็นเว็บไซต์ที่เน้นจำหน่ายหนังสือเรียนในเครือราชมงคล โดยบริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
การออกแบบนั้นจะเน้นไปที่การเข้าชมเนื้อหาของเว็บไซต์โดยง่าย จะเห็นเมนู และผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โทรสีจพดูสบายตา เข้าชมง่าย

share onShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0