ในเมื่อมี facebook ช่วยขายของแล้ว เหตุใดจึงต้องมีเว็บไซต์ด้วย

คงเป็นอะไรที่หลายๆ ท่านคิดกันอยู่ ในเมื่อสามารถนำเสนอสินค้าผ่านหน้า facebook ได้ มีผู้ติดตาม แล้วการทำเว็บไซต์จะยังมีความจำเป็นอยู่หรือ? สำหรับในเรื่องนี้ ทาง watana-design.com จะขออธิบายท่านสั้นๆ ดังนี้ครับ facebook นั้นเป็นลักษณะการนำเสนอสินค้าโดยนำเสนอสิ่งที่ทางผู้ขายต้องการจะนำเสนอ โดยลูกค้าที่เห็นสินค้านั้นจะต้องเป็นกลุ่มผู้ที่ติดตามเพจนั้นๆ อยู่ เขาอาจจะเห็นสินค้าที่เรานำเสนอ แต่สินค้าที่เรานำเสนอในแต่ละวันที่เขาเห็นนั้น จะตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ในวันต่อๆ...