Web Design watana-design version 2008!

watana 2008

Watana-Design เวอร์ชั่น 2008 ที่ทำการออกแบบใหม่ ด้วยความอยากลองตามกระแสกลมๆ และการมิกซ์ภาพในขณะนั้นจึงออกมาเป็นเว็บไซต์ดังกล่าว ในเรื่องขององค์ประกอบ วัตถุที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์นั้น ค่อนข้างที่จะอัดแน่น อาจจะดูอึดอัด แต่ด้วยความโปร่งสบายในแบ็คกราวด์ด้านหลังที่เป็นรูปแบบของท้องฟ้า ทำให้งานออกแบบดูแผ่กว้าง และไร้กรอบบังคับ

ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ watana-design ได้ลองออกแบบและจัดทำออกมา ท่านสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.watana-design.com/2008/

watana-2008_02