เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง น่าจะเป็นเว้บที่ 3 ที่ได้ทำ
เว็บนี้เป็นเว็บที่ทำส่งอาจารย์ในภาคเรียนสุดท้าย โดยมี concept ของเว็บตามชื่องานนี้คือ พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง จุดประสงค์เพื่อต้องการให้ผู้เข้าชมได้ตื่นตากับการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ที่ผู้เข้าชมจะมีส่วนร่วมไปด้วยกับการเข้าชม

แต่ในทางปฏิบัติจริง ซึ่งรวมถึงความรู้ความสามารถที่มีในตอนนั้น ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นเสมือนผู้เข้าชมกำลังเดินอยู่ได้ สามารถทำได้คือ ผู้เข้าชมจะอยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์ สามารถเลื่อนหมุนดูได้รอบตัวแบบพาโนรามา สนใจศิลปะวัตถุชิ้นไหนก็สามารถที่จะเลือกคลิกที่วัตถุนั้นๆ เพื่อชมภาพที่ชัดเจนและเนื้อหาของสิ่งนั้นๆ

ในการจะเข้าชมนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรม Quicktime เสียก่อน เพราะโปรแกรมที่ใช้ในการทำส่วนของพิพิธภัณฑ์นั้นสนับสนุน Quicktime

ปัจจุบันนี้ไม่สามารถเข้าชมได้แล้ว เนื่องจากตัวเว็บฝากไว้กับทาง Geocities ซึ่งได้ปิดการให้บริการไปแล้วครับ

share onShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0

Leave a Reply