ความสำคัญของเว็บไซต์ควบคู่กับการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่ง

ภาพลักษณ์ความน่าจดจำและความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้น ในยุคดิจิตอลที่ผ่านมาสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์ เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์องค์กร หรือเว็บไซต์ร้านค้าต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและจดจำแก่ผู้เข้าชมหรือกลุ่มเป้าหมาย

การที่เว็บไซต์มีจำนวนคนเข้าเยอะหรือมีผู้จดจำได้ เป็นเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์หรือตัวบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้เว็บไซต์ที่จะมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ ต้องผ่านขั้นตอนการออกแบบและกระบวนการจัดทำที่มีคุณภาพ จากทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจริง ไม่เช่นนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นเพียงเว็บไซต์ที่ไม่มีคนรู้จัก ไม่มีคนค้นหาเจอใน Google และต้องไปแข่งขันกันใน Facebook ที่มีเพจหน้าตาเหมือนๆ กันเป็นแสน การจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งมีความน่าเชื่อถือและน่าจดจำจาก Facebook นั้น สุดท้ายก็ยังเป็นแค่เฟนเพจ ที่ไม่ได้สื่อถึงองค์กรหรือเอกลักษณ์ของแบรนด์อย่างชัดเจน

สำหรับการที่ผู้บริโภครู้จักติดตามแฟนเพจไม่ได้หมายความว่าแฟนเพจนั้นเป็นที่น่าจดจำ แต่หมายถึงการกดไลค์ที่ง่ายเพียงปลายนิ้วและไม่จำเป็นต้องคิดสำหรับบางคน การที่มีแต่คนรู้จักแฟนเพจและไม่รู้จักหรือแทบไม่มีคนเข้าเว็บไซต์ขององค์กร นั่นคือการไม่ประสบความสำเร็จของตัวบริษัทในการสร้างความแข็งแกร่งของตัวแบรนด์หรือภาพลักษณ์ที่น่าจดจำของสินค้าหรือบริษัท

นี่เป็นเหตุผลหลักที่บริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทต่างๆ ที่มีแบรนด์สินค้า, ผลิตภัณฑ์, มีการสร้างความเป็น Brand Identity ของตัวบริษัท จะยังคงแข่งขันกันอยู่ในรูปแบบของตัวเว็บไซต์ เพื่อสร้างความน่าสนใจ ดึงดูด ประทับใจ และสร้างภาพจำ ความน่าจดจำแก่ผู้เข้าชม เสริมสร้างมูลค่าของบริษัทและตัวสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

Leave a Reply