Redesign เว็บ Chillkan.com ใหม่

ออกแบบเว็บไซต์ชิวกาญ

หลังจากที่เว็บไซต์ Chillkan.com ได้ออนไลน์สร้างรายได้ให้แก่เจ้าของกิจการมานานหลายปี วันนี้ก็ถึงสมควรแล้วที่จะทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยขึ้น อ่านง่าย เพื่อผลประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเว็บ อีกทั้งยังรองรับการแสดงผลทางสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่มีขีดจำกัดในการเข้าชมไม่ว่าจากสื่อใดและแหล่งเข้าชมใดๆ

การออกแบบจัดทำเว็บไซต์ Chillkan.com ใหม่ในครั้งนี้ มีแนวคิดที่ว่าต้องการนำเสนอเว็บที่นำเสนอข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์จังหวัดกาญจนบุรีที่เข้าใจง่าย สะอาด เห็นเนื้อหาที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน

จากแนวคิดคร่าวๆ ก็ได้ทำการออกแบบขึ้นมา โดยให้ตอบสนองถึงความสะอาด เรียบง่าย และเข้าถึงง่าย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถติดตามเนื้อหาที่สนใจได้โดยง่าย

จากการออกแบบเว็บใหม่ในครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมที่มากขึ้นและนานขึ้น ซึ่งน่าจะสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่เจ้าของกิจการ

สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.Chillkan.com

Leave a Reply